OPŁATY  NA ROK  SZKOLNY  2018/2019

   stawka żywieniowa: 7.00 zł

       w tym śniadanie: 2.00 zł

                      obiad: 3.00 zł

          podwieczorek: 2.00 zł

 

REALIZACJA BEZPŁATNEJ  OPIEKI  W RAMACH  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ 

       od godz.7.30-12.30.

 

KAŻDA  GODZINA   PO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

           TO  KOSZT  1.00 ZŁ.

Przedszkole świadczy bezpłatną opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, każda następna rozpoczęta

godzina to koszt 1,00zł.

W roku szkolnym 2018/2019 opłata za przedszkole będzie pobierana od 20-go każdego miesiąca w kolejnych 5-ciu dniach roboczych z wyjątkiem miesiąca grudnia.

W miesiącu kwietniu opłata za przedszkole

będzie pobierana

od 24.05.19r.-30.05.19r. od godz.8.00 do godz.16.00.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT W TERMINIE

Dziękujemy!