bannerek1

Pięcioletni Plan Pracy Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

na lata:

2016/2017,

2017/2018,

2018/2019,

2019/2020,

2020/2021.

„Polska jest piękna”

2016/2017

Cele ogólne:

 • wzbudzanie zainteresowania dzieci bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, bogactwem surowców naturalnych,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata,
 • kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych, przestrzeganie zasad ochrony przyrody,
 • wzbudzanie zainteresowania dzieci własną miejscowością,
 • poznanie najciekawszych miejsc w naszym regionie.

Zadania/sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Regiony Polski – tworzenie przez dzieci, wspólnie z nauczycielem, galerii przyrody ożywionej i nieożywionej.

Nauczycielki grup

2. Wycieczka do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie, w celu poznania historii powstania naszego miasta oraz jego dziejów.

Nauczycielki grup

3. „Znam moje miasto” –odwiedzanie różnych ważnych obiektów w Jordanowie: Urząd Miasta, Szkoła, OSP, MOK, Kościół, Biblioteka, Urząd Pocztowy, sklepy itp.

Nauczycielki grup

4. Plan Miasta Jordanowa – wykonanie w grupach planów miasta z zaznaczeniem najważniejszych obiektów, w tym Przedszkola Miejskiego.

Nauczycielki grup

5. Prowadzenie obserwacji podczas wycieczek i spacerów w okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na rośliny i zwierzęta, ukształtowanie terenu oraz zmiany jakie zachodzą w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku.

Nauczycielki grup

6. Gromadzenie i oglądanie pocztówek z różnych miast i regionów Polski, wykonanie albumów „Nasze Podróże po Polsce”

Nauczycielki grup

7.

„Podróże po Polsce” - Poznawanie wybranych regionów Polski: krajobraz, flora i fauna charakterystyczna dla danego regionu, bogactwa naturalne, bajki i baśnie polskie.

Nauczycielki grup

8. „Dbamy o nasze środowisko” – prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej, kształtowanie nawyków proekologicznych u dzieci, udział w akcji „Sprzątanie Świata”

Nauczycielki grup

9. „Czyste powietrze wokół nas” – realizacja programu antynikotynowego.

Nauczycielki grup

10. Poznanie najciekawszych miejsc w naszym regionie poprzez m.in. organizowanie wycieczek: Zamek w Suchej Beskidzkiej, Galeria „Stara Chałupa” w Jordanowie, Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, Teatr Lalek Rabcio w Rabce Zdroju, Skansen w Sidzinie itd.

Nauczycielki grup

11. Poznanie akwenów wodnych naszej ojczyzny, ich znaczenia i zagrożenia dla ludzi: największe rzeki, jeziora, Morze Bałtyckie

Nauczycielki grup

„Halo, Ziemio! Tutaj dzieci!

Chcemy poznać twe sekrety!”

2017/2018

Cele ogólne:

 • zapoznanie dziecka z życiem i pracą ludzi,
 • ukazanie różnorodności zjawisk świata przyrody,
 • rozwijanie zdolności poznawczych i umiejętności działania,
 • kształcenie orientacji w terenie,
 • wyrobienie określonych podstawi umiejętności w kontaktach z ludźmi i obcowaniu z przyrodą,
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • konieczność ingerowania człowieka w środowisko przyrodnicze, a jednocześnie
  jego dbałość o ochronę przyrody,
  nazw,
 • rola roślin w życiu ludzi i zwierząt – pożywienie, zdrowe i czyste powietrze, 
  dekoracja, ziołolecznictwo,
 • pielęgnacja roślin w sali przedszkolnej, prowadzenie okresowej hodowli w kąciku

Zadania/sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
1.

Sadzenie przez nauczycieli i dzieci roślin ozdobnych i krzewów w ogrodzie przedszkolnym w okresie jesiennym i wiosennym.

Nauczycielki grup

2.

Spotkanie pt. „Sto pytań do pana leśniczego”. Ukazanie zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym. Spotkanie z leśniczym z Babiogórskiego Parku Narodowego.

Nauczycielki grup

3.

„Wyprawa odkrywców”- zabawa badawcza w ogrodzie, badanie właściwości piasku i kamieni, poszukiwanie ciekawych okazów przyrody.

Nauczycielki grup

4.

„Co można zrobić z kamienia?”- zabawa manipulacyjna i plastyczna, rozwijanie wyobraźni.

Nauczycielki grup

5.

„Ziemia - planeta cała”- nauka piosenki i zabawa rytmiczno-naśladowcza przy piosence.

Nauczycielki grup

6.

„Każdy może upiec chleb”- zabawa badawcza, wyrabianie ciasta na chleb, wzbogacenie kącika badawczego. Wyjazd do skansenu – obserwacja powstawania chleba (od ziarenka do bochenka).

Nauczycielki grup

7.

„W ogrodzie, wokół domu, w parku”- dokonywanie obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.

Nauczycielki grup

8.

„Wędrówka po polskich rejonach”- pogadanka o bogactwach naturalnych rejonów Polski, prowadzenie obserwacji ze skarbami ziemi (bursztyn, węgiel, sól, kamienie szlachetne).

Nauczycielki grup

9.

Czynne obchody „Dni Ziemi”- kwiecień.

Nauczycielki grup

10.

„Czyste powietrze wokół nas”- konkurs o tematyce ekologicznej.

Realizacja programu antynikotynowego. Współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej.

Nauczycielki grup

11. Dbamy o ochronę środowiska naturalnego poprzez: zbiórkę surowców wtórnych, dbanie o książki i zabawki, nie wyrzucanie pożywienia, oszczędne korzystanie z wody, nie zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Nauczycielki grup

„Zwierzęta- nasi przyjaciele.”
2018/2019

Cele ogólne:

 • zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna,
 • nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,
 • kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,
 • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi,
 • kształtowanie uczuć estetycznych i osobowości, cech charakteru, potrzeb i zainteresowań
 • umożliwienie dziecku poznawanie różnorodności świata zwierząt

Zadanie/sposób realizacji Osoba odpowiedzialna
„Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”- uświadomienie konieczności ochrony zwierząt oraz roli zwierząt w życiu człowieka; zajęcia wychowawczo-dydaktyczne.

Nauczycielki grup
Dokonywanie obserwacji zwierząt w naturalnym środowisku, dzielenie się spostrzeżeniami.

Nauczycielki grup
Prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych „Nasi czworonożni przyjaciele” (kot, pies, itp.) - opieka nad zwierzętami, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta.

Nauczycielki grup
Zorganizowanie spotkania z leśniczym- pogadanka na temat przygotowania zwierząt do zimy (odlot ptaków, gromadzenie pożywienia, zmiana upierzenia, zapadanie w sen zimowy.

Nauczycielki grup

Dyrektor

Wycieczka do lasu- rozpoznawanie śladów pozostawionych przez zwierzęta.Nauczycielki grup

Dokarmianie zimą zwierząt pozostających na wolności (np. ptaków).

Nauczycielki grup

Oglądanie ilustracji i albumów ptaków- rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków.

Nauczycielki grup
Tworzenie przez dzieci „Małej encyklopedii zwierząt”.

Nauczycielki grup
Bezpośrednia obserwacja zwierząt żyjących na swobodzie podczas wycieczek- w ogrodzie przedszkolnym, np. mrówki, biedronki, pszczoły, na łące i w lesie.

Nauczycielki grup
Organizowanie wystawek tematycznych.

Nauczycielki grup
Zbieranie karmy dla zwierząt.

Nauczycielki grup
Zorganizowanie konkursu ekologicznego pt. „Jestem przyjacielem zwierząt”.

Nauczycielki grup
Wycieczka do ZOO w Krakowie. Nauczycielki grup

Dyrektor
Wycieczka do sklepu zoologicznego.

Nauczycielki grup

Opracowanie i realizacja projektu „Lekarz dla zwierząt – weterynarz”:
- spotkanie z weterynarzem,

- wykonanie katalogu zwierząt żyjących w Polsce oraz zwierząt egzotycznych
-wystawa książek o tematyce „Zwierzęta”
- słuchanie bajek, opowiadań, wierszy o zwierzętach.

Nauczycielki grup

Dyrektor
Zorganizowanie Balu Zwierząt- dzieci przebierają się w stroje zwierząt.

Nauczycielki grup

Dyrektor
Prowadzenie zabaw ruchowych- naśladowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt. Nauczycielki grup

„Książka przyjacielem dziecka.”

2019/2020

         Cele ogólne:

 • stworzenie nawyku wspólnego czytania
 • wyrobienie pozytywnych skojarzeń dotyczących czytania książek
 • edukacja rodziców dotycząca potrzeby głośnego czytania dzieciom
 • wspieranie działań wychowawczych rodziców
 • wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i poznawczego dzieci
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci

Zadanie/sposób realizacji Osoba odpowiedzialna
1.

Zorganizowanie kącików książki i systematyczne ich wzbogacanie o nowe pozycje. Przestrzeganie zasad korzystania z książek, wprowadzenie regulaminów grupowych.

Nauczycielki grup
2.

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literackimi (bajka, baśń, legenda, opowiadanie, poezja), zajęcia zorganizowane, zabawy, rozmowy.

Nauczycielki grup
3.

„Kwadrans na bajkę”, cykliczne czytanie dzieciom w różnych porach dnia.

Nauczycielki grup
4.

„Moja własna książka” – tworzenie własnych książeczek przez dzieci we współpracy z rodzicami, wystawa prac dzieci podczas Międzynarodowego Dnia Książki.

Nauczycielki grup
5.

Zorganizowanie kącika teatralnego w salach, zabawy w teatr z wykorzystaniem strojów i rekwizytów teatralnych.

Nauczycielki grup
6.

Wystawienie przedstawienia teatralnego na podstawie literatury z okazji Dnia Babci i Dziadka lub Dnia Mamy i Taty.

Nauczycielki grup
7.

Zorganizowanie wycieczki do teatru oraz cykliczne zapraszanie teatrzyków do przedszkola.

Nauczycielki grup
8.

Kontynuacja akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, zapraszanie rodziców do udziału i czytaniu dzieciom na forum grupy.

Nauczycielki grup
9.

Bal karnawałowy: „W świecie baśni’, przebrania za bohaterów dzieci, rodziców i nauczycieli.

Nauczycielki grup
10.

Wycieczka dzieci do biblioteki szkolnej i księgarni.

Nauczycielki grup
11.

Zorganizowanie biblioteki przedszkolnej dla dzieci, wypożyczanie książek.

Nauczycielki grup
12.

Wycieczka do fabryki papieru w Konstancinie, zapoznanie z produkcją papieru.

Nauczycielki grup
13.

Projekt edukacyjny „Książka”.

Nauczycielki grup
14. Zorganizowanie Konkursu Recytatorskiego Nauczycielki grup
15.

Prezentacja multimedialna dla rodziców; „Wychowanie przez czytanie”.

Nauczycielki grup
16.

Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci.

Nauczycielki grup

 

„Moda na zdrowie”

 

2020/2021

Cele ogólne:

 • Kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych,
 • Wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia,
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jeden z czynników pozytywnego zdrowia,
 • Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i aktywności ruchowej jako źródła zdrowia i radości, rekreacji i wypoczynku,
 • Przyswajanie wiedzy o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.

Zadania/sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna
1. Organizowanie w salach kącików do zabaw tematycznych(Apteka! Lekarz!) oraz kącika czystości i kącika relaksacyjnego.

Nauczycielki grup

2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem historyjek obrazkowych, kukiełek, literatury dziecięcej promujących zdrowy tryb życia.

Nauczycielki grup

3. Udział dzieci w inscenizacjach i przedstawieniach na temat zdrowia.

Nauczycielki grup

4. Wykorzystanie gier dydaktycznych
o tematyce zdrowotnej.

Nauczycielki grup

5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia: lekarz, pielęgniarka, stomatolog.

Nauczycielki grup

6. Wycieczki do: Ośrodka Zdrowia, Apteki, Stomatologa, bliższe poznanie pracy lekarza farmaceuty, stomatologa.

Nauczycielki grup

7. Uczestniczenie dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach sportowych
„Dniu Sportu”, itp.

Nauczycielki grup

8. Prowadzenie zabaw ruchowych
z wykorzystaniem metod odtwórczych
i twórczych.

Nauczycielki grup

9. Organizowanie spacerów i wycieczek
w połączeniu z formami ruchu
na świeżym powietrzu.

Nauczycielki grup

10. Utrwalanie wiedzy i umiejętności w pracach plastycznych -zorganizowanie konkursu plastycznego pt.” Czystość to zdrowie.”.

Nauczycielki grup

11. Samodzielne wykonywanie sałatek owocowych i warzywnych.

Nauczycielki grup

12. Opracowanie zdrowego jadłospisu.

Nauczycielki grup

13. Założenie w kąciku przyrody hodowli nowalijek.

Nauczycielki grup