Grupa dzieci 5-letnich

Wych:mgr Katarzyna Krzyśków

Gry planszowe są doskonałą formą rozrywki ale także edukacji. Jeżeli w dodatku dzieci biorą czynny udział w ich tworzeniu, atrakcyjność gier staje się jeszcze większa. Całą grupą udało nam się przygotować planszę, która jednocześnie była podsumowaniem wiedzy zdobytej przez dzieci w ostatnich dniach. Smerfy brały czynny udział w wyznaczaniu trasy, po której mają poruszać się pionki, ale także przy ustalaniu, gdzie mają się znaleźć określone symbole oraz co mają oznaczać.