Wrzesień 2020r.

  "Moja droga do przedszkola"
W tym tygodniu nasze najmłodsze przedszkolaki zapoznają się  z  zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, zaznamiają się z numerem alarmowym 112,poznają wybrane znaki drogowe 
sygnlizato r2

sygnalizator 1
sygnalizator


d 4

d 1d 2d 3d 5


 03.09.2020r.
Słoneczko świeci - do ogrodu idą najmłodsze dzieci...
Poznajemy otoczenie naszego przedszkola, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 3

1 2