Grupa dzieci 5-6-letnich

Wych:mgr B.Biela i mgr K. Krzyśków