Grupa dzieci 4-letnich

Grupę prowadzą :mgr R.Starzec i mgr J.Zembol pomoc wych.K.Kultys

"Deszczowa muzyka"- zabawy badawcze z wodą


" Wiatr grajek"

U nas dzisiaj Dzień Dyni ,poznawaliśmy to warzywo. Odkryliśmy co znajduje się wewnątrz, jak pachnie i smakuje. Przygotowaliśmy masę rosnącą, z której wykonaliśmy prace plastyczną. 

"Dzień Jajka"- jajeczne eksperymenty