ZAJĘCIA  DODATKOWE 

 

 

W  NASZYM  

 

 

PRZEDSZKOLU

 

 

 

KÓŁKO RECYTATORSKIE  dzien ksiazki11

 

Cele i główne zadania:

-Odkrywanie własnych możliwości i uzdolnień artystycznych

-Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań wychowanków

-Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny jak i nie werbalny

-Uwrażliwianie na piękno słowa mówionego

-Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego

-Kształcenie i wzbogacanie własnej pomysłowości, inwencji twórczej oraz wyobraźni 
w różnych formach aktywności

-Bogacenie czynnego słownictwa dzieci

-Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestów, mimiki 
i ruchu

-Pobudzanie zainteresowań czytelniczych, jako źródła wiedzy i przeżyć

-Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacji.

 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

                                                                                                                paleta2

Cele i główne zadania:

-Rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej

-Wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji

-Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych

-Przyzwyczajanie do zachowania porządku podczas pracy oraz ostrożnego posługiwania się przyborami

-Aktywizowanie dzieci, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów

-Reprezentowanie placówki w konkursach miejskich i ogólnopolskich

-Stopniowanie trudności wykonywanych prac (odpowiednio do umiejętności dziecka).

 

 

,,TANIEC - LUBIĘ TO!” -

 

 

kontynuacja innowacji

 

pedagogicznej                                 tanczace dzieci               

Tematyka zajęć:

Główną ideą muzyczno-ruchowego kółka zainteresowań „Zabawy z muzyką” jest uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki oraz rozwijanie naturalnych zdolności muzycznych. Podczas zajęć przedszkolaki zostaną zapoznane z różnorodnymi formami muzyki, poznają wybrane utwory klasyczne (metoda Batii Strauss), będą brały udział we wspólnym muzykowaniu na instrumentach niekonwencjonalnych, a także opanują proste układy taneczne.

 

,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” -

 

 

 

                        Przedszkolny program edukacji antytytoniowej                                                e6da26109945982e651778098f2d6d40

Cele i główne zadania:

-Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów

-Rozpoznawanie różnych dymów – „wydobycie” dymu papierosowego

-Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

-Zapoznanie ze skutkami palenia papierosów

-Uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

-Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy

-Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają 
w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE

 

logopeda

Zakres koła obejmuje ćwiczenia:

-Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza, umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.

-Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu 
i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.

-Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu,

-Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.

-Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne.

 

 

,,KUCHCIKOWO”

 

kubus gotuje

Cele i główne zadania:

-Poznanie zasad zdrowego żywienia, dbanie o zdrowie własne i innych,

-Nabywanie umiejętności poprawnego posługiwania się łyżką, widelcem, nożem oraz serwetą

-Poznanie zasad właściwego spożywania posiłków, zachowując prawidłową postawę 
i porządek wokół siebie

-Wyjaśnienie znaczenia spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców

-Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu potraw z produktów mlecznych, warzyw i owoców

-Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi i urządzeń technicznych codziennego użytku

-Obserwowanie, działania wybranych urządzeń, przestrzegając zakazu ich obsługiwania

-Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego.

 

dzieci6