DZIEŃ PRZEDSZKOLNEJ ZAŁOGI

Dzień rozpoczynamy od 6.30 a kończymy o 16.30.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 7.30-12.30

 

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

 

zegary

6:30 - 7:30

Schodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne.

 

7:30 - 8:30

Zabawy według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami wynikające z potrzeb.         

 

8:30 - 8:45

Ćwiczenia poranne.

Zabawy ruchowe.          

 

8:45 - 9:30

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne, wspólne nakrywanie do stołu.

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.  

 

9:30 - 11:45

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Pobyt na powietrzu podczas sprzyjającej pogody - zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki.

Podczas niesprzyjającej pogody - zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela w sali przedszkolnej.  

 

11:45 - 12:30

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu.

Obiad - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.         

 

12:30 - 14:00

Odpoczynek (leżakowanie) w grupie najmłodszej.

W pozostałych grupach - zabawy relaksacyjne, czytanie bajek i opowiadań, pobyt na placu zabaw.

Realizacja zajęć dodatkowych z oferty przyjętej przez rodziców - j. angielski, inne zajęcia dodatkowe

 

14:00 - 14:20

Przygotowania do podwieczorku.

Podwieczorek.

 

14:20 - 15:30

Dowolna działalność dzieci.

Zabawy plastyczno - techniczne, tematyczne, praca indywidualna i w małych zespołach.

Prace porządkowe.       

 

15:30 - 16:30

Dzieci rozchodzą się do domów.