sp3 - Szkoła Podstawowa

 

Dnia 23.03.22r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej celem naboru nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Przedszkole dysponowało 41 miejscami na podstawie złożonej przez rodziców dokumentacji oraz kryteriów ustawowych i lokalnych(dostępne na naszej stronie internetowej)

Przyjęto do przedszkola 41 dzieci.

Minimalna ilość punktów kwalifikująca do przyjęcia wnosiła 3.

Dzieci urodzone w 2016r.realizujące roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego nie podlegają punktacji.

Informacji na temat listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych można będzie uzyskać w sekretariacie przedszkola lub telefonicznie pod nr.182675556.

Wszyscy rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są od 25.03.22r. do 31.03.22r. złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

Nie złożone potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją.

sp3 - Szkoła Podstawowa