Informacja:

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022 odbyło się 22.03.2021r.

Dnia 25.03.2021r.-zostaną opublikowane listy  dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

Ze względu na sytuację epidemiczną rodzice o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 25.03.2021r.od godz.13.00 przez przewodniczącą Komisji P.Jolantę Zembol

Wszyscy rodzice ,których dzieci zostały zakwalifikowane mają obowiązek wypełnienia ,,Deklaracji woli" do dnia 31.03.2021r. i dostarczenie do skrzynki znajdującej się przed przedszkolem.Druk do pobrania na stronie przedszkola w zakładce ,,Informacje dla Rodziców-Rekrutacja".

Niewykonanie  tego  w wyznaczonym czasie jest  równoznaczne z utratą miejsca dla dziecka w przedszkola.